Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

100 GB

Activare 15 minute

€3,00 Месечно

€9,00 Квартален

€18,00 Полу Годишно

€30,00 Годишно

300 GB

Activare 15 minute

€5,00 Месечно

€15,00 Квартален

€30,00 Полу Годишно

€50,00 Годишно

500 GB

Activare 15 minute

€7,00 Месечно

€21,00 Квартален

€42,00 Полу Годишно

€70,00 Годишно

1 TB

Activare 15 minute

€10,00 Месечно

€30,00 Квартален

€60,00 Полу Годишно

€100,00 Годишно

Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики
ПОВИК НА САД
+1(929)8002575
(Бесплатно)
РАЗМЕНА СО НАШИОТ
ДОМАНСКИ ЕКСПЕРТИ