قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

100 GB

Activare 15 minute

€3,00 هر ماه

€9,00 سه ماهه

€18,00 نیمه سالانه

€30,00 در سال

300 GB

Activare 15 minute

€5,00 هر ماه

€15,00 سه ماهه

€30,00 نیمه سالانه

€50,00 در سال

500 GB

Activare 15 minute

€7,00 هر ماه

€21,00 سه ماهه

€42,00 نیمه سالانه

€70,00 در سال

1 TB

Activare 15 minute

€10,00 هر ماه

€30,00 سه ماهه

€60,00 نیمه سالانه

€100,00 در سال

مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست
با ما تماس بگیرید
+1(929)8002575
(رایگان رایگان)
چت با ما
کارشناسان DOMAIN